Controle uitvoering beheer volgens werkblad 1.4G

Heeft u een vaste installateur die uw waterinstallatie onderhoudt? En vraagt u zich af of deze installateur het onderhoud volgens voorschrift uitvoert? Een 1.4G inspectie is een mogelijk voor u. 

1.4G inspectie

Onderhoud van drinkwaterinstallaties is niet vrijblijvend. Als gebouweigenaar of beheerder heeft u een verantwoordelijkheid naar de gebruikers (zorgplicht), maar ook naar de leverancier van het drinkwater. De waterbedrijven in Nederland hebben vanuit het ministerie van IL&T de opdracht om controle uit te voeren op ontwerp, aanleg en onderhoud van drinkwaterinstallaties.  

Voor diverse klanten voeren wij een controle uit op de uitvoering van het beheer. Grondslag voor goed onderhoud van een waterinstallatie is waterwerkblad 1.4G. Hierin staat opgesomd welke onderhoudsacties ten minste uitgevoerd dienen te worden bij een 1.4G inspectie.

Wij controleren op deze punten en rapporteren kort en bondig onze bevindingen. Indien nodig gaan we in gesprek met de installateur over onze bevindingen.