Wat is Legionella?

Legionella is een familie bacteriën die in kleine hoeveelheden voorkomt in zoet oppervlaktewater, grondwater en vochtige grond. In zeewater komen ze overigens niet voor.

Doordat de bacteriën in oppervlakte- en grondwater voorkomen, komen ze in kleine hoeveelheden in het drinkwater dat de waterbedrijven aan afnemers leveren, terecht. Omdat de temperaturen in de leidingen van de waterbedrijven over het algemeen laag zijn, vormen ze daar geen groot probleem.

In gebouwen kunnen omstandigheden voorkomen waar deze Legionellabacteriën wel goed groeien. Dit gebeurt het beste bij combinaties van langdurige stilstand en warmere temperaturen – tussen ruwweg 30°C en 40°C.

Het inademen van Legionella

Wanneer mensen dit water opdrinken doen de Legionellabacteriën nog niets. Wanneer water met grote hoeveelheden bacteriën echter in nevelvorm wordt gebracht – bijvoorbeeld door een douche of een hogedrukspuit – kunt u deze nevel inademen. Vervolgens komt deze nevel met bacteriën in de longen terecht, en daar kunnen ze het menselijk lichaam binnendringen en verschillende ziektes – de beruchte Veteranenziekte voorop – veroorzaken.

Soorten Legionella

Het is goed om nog aan te geven dat er verschillende soorten Legionellabacteriën bestaan. Er zijn namelijk Pneumophila- en Non-Pneumophila varianten, waarbij de Pneumophila-variant weer uit verschillende meer of minder gevaarlijke serotypes bestaat. Voorlopig is daar voor de regelgeving in  Nederland geen verschil tussen – bepaalde installaties die Legionellarisico’s moeten beheersen moeten iets doen als er Legionella wordt aangetroffen. Onafhankelijk van de gevaarlijkheid van de gevonden bacteriën.

Regelgeving

Zoals waarschijnlijk wel bekend is er in 1999 in Bovenkarspel een grote uitbraak geweest van Legionellabesmettingen. Naar aanleiding daarvan heeft de overheid in verschillende stappen regelgeving gemaakt voor drinkwater, zwemwater en koelwater. Van deze regelgeving weten wij alles, en een korte uitleg vindt u op de pagina drinkwaterbesluit.