Monstername en analyse

Zoals gezegd meten is weten. Dit geldt ook voor drink- en proceswatersystemen. Wij voeren monstername uit voor analyse. Zowel voor Legionella, als kiemgetal maar ook voor onthard watermeetprogramma 3C.  

Monstername en analyse

Monstername wordt weliswaar vaak uitgevoerd omdat het moet volgens het Legionella beheersplan. Onder andere ook omdat het goed is om te weten of het personeel veilig kan douchen in de kleedruimtes op het werk.  

Brononderzoek Legionella

Indien er bij monstername sprake is van een mogelijke besmetting. Is het vervolgens van belang om de oorzaak te achterhalen. Dit kan door middel van een aanvullend brononderzoek. Waarbij we een gerichte monstername uitvoeren met de bedoeling om de bron van de besmetting vast te stellen. Dit helpt in het oplossen van het probleem en het herstellen van een veilige waterinstallatie. Hier hebben we veel ervaring mee. Monstername en analyse - AAWATER

Alle monsternames en analyses worden uiteraard volgens geldende voorschriften uitgevoerd. AAWATER is geaccrediteerd voor monstername. De watermonsters worden vervolgens op het lab van onze partner geanalyseerd.

Monstername onthard water, modelmeetprogramma 3C

In bijlage 3 van de Drinkwaterregeling staan een aantal verplichte model meetprogramma’s. Monstername en analyse is onder meer verplicht wanneer water aan klanten (derden) ter beschikking wordt gesteld en een behandeling ondergaat. Zoals;

  • Ontharding in eigenbeheer geldt meetprogramma tabel IIIc
  • Behandeling met alternatieve techniek t.b.v. legionellapreventie in eigen beheer geldt meetprogramma tabel IIId
  • Andere behandeling in eigen beheer geldt meetprogramma tabel IIIe
  • Collectieve leidingnetten (met distributie > 100 m3 drinkwater per dag) geldt meetprogramma tabel IIIf 
  • Wijk warmtapwatervoorzieningen (productie/distributie > 10 m3 warm tapwater per dag) geldt meetprogramma tabel IIIg

Heeft u vragen over uw verplichtingen? Neem contact met ons op.  

Eén contactpersoon bij AAWATER

Daar waar mogelijk combineren we de reguliere monstername met andere werkzaamheden. Zoals het controleren van keerkleppen (terugstroombeveiligingen) of het controleren van de thermometer.  

Zo heeft u één contactpersoon die alle diensten op het gebied van Legionellapreventie en waterveiligheid bij u kan uitvoeren. Dit voorkomt dat u elke keer moet meelopen met de monsternemer om bijvoorbeeld de monsterpunten aan te wijzen.  

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen of welke verplichtingen voor u gelden? Bel ons. 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

 

Waarom kiezen voor AAWATER?

  • Een no-nonsense bedrijf dat klanten op een kraakheldere manier adviseert en met praktische oplossingen komt.
  • Geen verkopers of accountmanagers, alleen vakmensen die al meer dan 10 jaar ervaring in hun vakgebied hebben.
  • Laagdrempelig zonder overbodige overhead. Daarom hebben wij geen receptie: bel direct de adviseur.