Waterkwaliteit voor vastgoedbeheerders 

Wij leveren oplossingen waarbij u, vanuit onze compliance functie, kunt vertrouwen dat alles aan de geldende, wettelijke eisen voldoet. Wij ontzorgen vastgoedbeheerders op alle vlakken van het watermanagement. AAWATER is een no-nonsens bedrijf dat u helpt op het gebied van veilig, schoon en duurzaam leidingwater.

Een vastgoedbeheerder heeft een zorgplicht als het om leidingwaterinstallaties gaat. Er zijn nogal wat regels waar een beheerder van vastgoed aan moet voldoen. Neem bijvoorbeeld de NEN 1006. In deze norm staan de functionele eigenschappen van leidingwaterinstallaties. Het geeft de minimale eisen en voorwaarden waar de installatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid, aan moet voldoen. Die norm omvat het ontwerp, de aanleg en het gebruik van de installatie in een perceel inclusief de bijbehorende grond.

Om legionella in uw waterleiding te voorkomen, heeft een vastgoedbeheerder enkele verplichtingen. Denk aan een risico-analyse, monstername en de jaarlijkse keerklepcontrole. En als er een probleem met uw water is, zal het snel verholpen moeten worden. Ook reinigingen en het aanpassen van de leidingen verzorgt AAWATER voor vastgoedbeheerders.

Heeft u panden in uw portefeuille met bijvoorbeeld een sportschool, zwembad of andere publieke ruimte? Dan heeft u als vastgoedbeheerder een nog zwaardere verantwoordelijkheid voor uw waterleidinginstallatie. Extra reden om te zorgen dat u uw leidingstelsel goed op orde heeft. Wij helpen u daarbij.