Uw branche

Afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent en de gebouwen die daarbij horen,  heeft u wel of geen wettelijke verplichting met het zorgen voor veilig en schoon leidingwater. Uiteraard gelden voor ziekenhuizen en zorginstellingen strengere eisen. Maar ook verblijfsaccommodaties hebben wettelijke verplichtingen op dit gebied. Zoals hotels, campings en zelfs jachthavens en sommige truckstops.

Waar heeft u mee te maken?

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving waar u wellicht in uw branche mee te maken heeft op het gebied van waterkwaliteit:

  • NEN 1006

De NEN 1006 stelt eisen aan een leidingwaterinstallatie. Er zijn diverse criteria waar het aan moet voldoen vanwege de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De NEN 1006 dient  toegepast op elk nieuw aan te leggen waterleidinginstallatie. Dit geldt ook bij uitbreidingen, wijzigingen of herstel van bestaande installaties.

  • ISSO 55.1

Deze handleiding geeft een uitwerking voor de risicoanalyse van collectieve leidingwaterinstallaties. Er staan onder andere regels in voor het opstellen van een beheersplan om risico’s te voorkomen. Ook geeft de handleiding uitgebreide informatie over praktische oplossingen voor het tegengaan van ongewenste opwarming van waterleidingen (risicoverhogend voor vorming legionella). Ook geeft de ISSO 55.1 inzicht in de toepassing van alternatieve beheerstechnieken.

  • Drinkwaterwet

In deze wet staan vooral eisen voor drinkwaterbedrijven. Tevens staan er ook besluiten in voor eigenaren van leidingnetten waarmee water is verstrekt. Zoals bijvoorbeeld huurders, bezoekers en andere gebruikers. In de Drinkwaterwet staan eisen voor de samenstelling van leidingen en daarmee verbonden koppelingen, kleppen en andere technische voorzieningen voor het transporteren en leveren van drinkwater.

  •  Drinkwaterbesluit

Stelt eisen aan eigenaren van een (openbaar) leidingnet waarmee drinkwater wordt geleverd. Hoofdstuk 4 gaat over legionellapreventie en beschrijft welke gebouwen/voorzieningen aan welke eisen moet voldoen. Hierin staan ook de prioritaire groepen omschreven. Dit zijn bijvoorbeeld zorginstellingen en ziekenhuizen die vanwege de kwetsbaarheid van de (water)gebruikers een extra verantwoordelijkheid hebben. Ook staat in het Drinkwaterbesluit omschreven wat er allemaal gedaan moet worden voor de preventie en bestrijding van legionella.

Maar ook;

  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbo)

Hierin staat dat een werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Dat betekent dus ook veilig drinkwater. Letterlijk zegt deze wet dat: “…. gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt wordt;..” 

  • Regeling legionellapreventie

Deze regeling is onderdeel van het Drinkwaterbesluit. Het beschrijft wanneer er sprake is van een legionellabesmetting. En geeft daarbij een opsomming van de soorten legionellabacterie. Tevens geeft het ook aan waar een risicoanalyse en monstername(s) aan moeten voldoen. Maar ook wat er gedaan moet worden als er bij analyse of monstername maatregelen genomen moeten worden voor een reiniging.

AAWATER heeft ervaring in uw branche

AAWATER kent alle wettelijke (water)verplichtingen voor uw branche. In elke branche hebben we inmiddels ruime ervaring: campings, grootkeuken, tehuizen, ziekenhuizen, jachthavens, industrie, kantoorgebouwen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Uw branche - AAWATER

U krijgt van ons kraakheldere adviezen en praktijkgerichte oplossingen. We helpen u van het begin tot het eind met alles: van advies tot installatie. AAWATER is een ervaren deskundige voor veilig en schoon (drink)water. 

AAWATER is gevestigd in Groningen en helpt veel bedrijven in Noord-Nederland bij hun Legionellabeheer. Heeft u vragen over goed Legionellabeheer?

Neem contact met ons op!

Legionellapreventie

Legionellapreventie-AAWATER Groningen

Legionellapreventie en behandeling is belangrijk voor uw organisatie. Drinkwaterinstallaties dienen aan diverse voorwaarden te voldoen, zoals de NEN1006.

Lees meer

Waterbehandeling

waterbehandeling - AAWATER

Het water dat in Nederland uit de kraan komt behoort kwalitatief tot de beste ter wereld. Maar dat wil niet zeggen dat dit water overal geschikt voor is.

Lees meer

Onderzoek en advies

Onderzoek en Advies - AAWATER

Bent u op zoek naar een volledig onafhankelijk adviesbureau voor onderzoek en advies over Legionella, waterbehandeling, ontharding en corrosie, dan bent u hier aan het juiste adres.

Lees meer

Waarom kiezen voor AAWATER?

  • Een no-nonsense bedrijf dat klanten op een kraakheldere manier adviseert en met praktische oplossingen komt.
  • Geen verkopers of accountmanagers, alleen vakmensen die al meer dan 10 jaar ervaring in hun vakgebied hebben.
  • Laagdrempelig zonder overbodige overhead. Daarom hebben wij geen receptie: bel direct de adviseur.