Legionellabeheer voor gemeenten en andere overheden

Uw gemeente staat soms ongewild in de schijnwerpers als in een gemeentelijk gebouw Legionella wordt aangetroffen. Dit willen gemeenten en overheid graag voorkomen. AAWATER kan u helpen met het Legionellabeheer in uw gebouwen.

Gebouwen van de gemeenten en overheid

Gemeentes hebben over het algemeen een veelheid aan gebouwen in eigendom. Met het oog op Legionella zijn dit bijvoorbeeld:

  • Zwembaden, jachthavens, of panden waarin een zorginstelling gevestigd is. Dit zijn panden waar Legionellapreventie verplicht moet worden uitgevoerd en waarop scherp toezicht wordt gehouden;
  • Gymzalen, scholen, sporthallen en sportcomplexen. Dit zijn waterinstallaties waar douches zijn en dus water verneveld worden, waardoor mensen ziek zouden kunnen worden van Legionellabacteriën. De gemeente heeft hier alleen een zorgplicht voor veilig water en de gemeente zelf mag bepalen hoe deze zorgplicht ingevuld wordt. U wilt als gemeente natuurlijk wel aan de sportverenigingen kunnen laten zien dat u Legionellapreventie serieus neemt;
  • Werkschuren, buurt- en wijkcentra, of andere kleine kantoorpanden. Hier vindt vaak geen verneveling van water plaats, waardoor er helemaal geen Legionellarisico is.

Prioritaire installaties Legionellabeheer bij gemeenten en overheid - AAWATER

Scherp toezicht op de uitvoering bij de prioritaire installaties is van belang. AAWATER levert hierin maatwerk. Heldere inbreng bij het bepalen wat u laat uitvoeren op zorgplichtlocaties met risico. En pragmatische kunde bij het uitvoeren van acties in panden waar geen enkel Legionellarisico is, maar waar de waterinstallatie wel volgens bestaande regels moet worden gecontroleerd. 

Hoe we gemeenten hiermee kunnen helpen? 

  • Met het opstellen van risico-analyses en beheersplannen waar dat moet of nuttig is;
  • Met het opstellen van een installatiebeschrijving en -onderhoudsplan waar niet meer hoeft dan dat;
  • Met het nemen van Legionellamonsters waar dat moet;
  • Met het uitvoeren van desinfecties of reinigingen wanneer dat nodig is;
  • Met controle van thermometers, boilers een keerkleppen, waarbij we problemen ook altijd op kunnen lossen;
  • Eventueel met een digitale omgeving waarmee u op de hoogte wordt gehouden van juiste uitvoering, maar ook van problemen in de uitvoering van beheersmaatregelen.

Kan AAWATER u helpen met het Legionellabeheer in uw gebouw? Of wilt u eerst eens vrijblijvend kennismaken? Neem contact met ons op.

Contact