Certificering

Certificering is de afgelopen jaren verplicht vastgelegd voor Legionella-adviesbureaus. Legionella-adviesbureaus voeren allerlei taken uit.

Taken en uitvoering

De taken die ze onder andere uitvoeren zijn; bemonstering, reiniging en het uitvoeren van keerklepcontroles. Hierdoor is het uitvoeren van een Legionella risico-analyse en het opstellen van een Legionellabeheersplan voor een ‘prioritaire installatie’. Oftewel een installatie waarvoor het verplicht is om deze documenten te laten maken, verplicht om volgens BRL 6010 -2018 gecertificeerd te zijn. Voor de duidelijkheid, BRL staat voor beoordelingsrichlijn.

De verplichting om via deze ‘BRL 6010-2018’ gecertificeerd te zijn, is op 1 juli 2022 ingegaan.

Vanaf 1 juli 2022:

  • De ‘Legionellapreventie-adviseur’ die de Legionella risico-analyse uitvoert en het beheersplan maakt, moet een vakdiploma van ISSO hebben. In onze branche is inmiddels bekend dat het examen voor dit vakdiploma verre van eenvoudig is. Uiteraard heeft AAWATER een Legionellapreventie-adviseur die al lang dit vakdiploma heeft.
  • De indeling van de ‘Legionellamap’ is voorgeschreven in de BRL.

AAWATER is gecertificeerd volgens BRL 6010-2018 om ook na 1 juli 2022 Legionella risico-analyses uit te voeren en beheersplannen op te stellen!

Accreditatie

Naast certificering voor maken van Legionelladocumenten zijn alle medewerkers in het veld van AAWATER geaccrediteerd voor het nemen van Legionellamonsters. Dit gebeurt volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, waarbij AAWATER intensief samenwerkt met Waterlab Noord uit Glimmen. Een door AAWATER genomen Legionellamonster voldoet dus aan de wettelijke criteria voor het nemen van deze monsters.

Tot slot voert AAWATER regelmatig aanpassingen in waterinstallaties uit. Omdat we ook hierbij onze kwaliteit willen laten zien, zijn wij erkend door InstallQ voor de REW -erkenning als Watertechnisch Installateur.

Vind ons vakbedrijf