Legionellapreventie en behandeling

Legionellapreventie en behandeling is belangrijk voor uw organisatie. Drinkwaterinstallaties dienen aan diverse voorwaarden te voldoen, zoals de NEN1006. Zo zijn er een tal van eisen opgesteld voor veilig en gezond leidingwater. Daarnaast zijn er meer wet- en regelgeving waar een waterinstallatie aan moet voldoen ter bestrijding van legionella.

Legionellapreventie in uw gebouw

Afhankelijk van het water en type gebouw zijn de volgende wet- en regelgeving van toepassing. Ten eerste het Drinkwaterbesluit (hoofdstuk 4 gaat over legionellapreventie) en Drinkwaterwet (artikel 21,lid 1 over de zorgplicht). Ten tweede de Arbowet (artikel 5 gaat over de verantwoordelijkheid van een werkgever) en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

Kortom het komt er op neer dat u als eigenaar of beheerder van een waterinstallatie een Risico-Inventarisatie (RI) tegen legionella-besmettingen moet opstellen. In deze RI inventariseert een deskundige alle locaties in het leidingwerk. Met de bedoeling om te inventariseren waar kans bestaat op groei van de Legionellabacterie. 

Achtergrondinformatie voor eigenaren en beheerders

Legionellapreventie-AAWATER Groningen Na de uitbraak van een legionella-besmetting tijdens de West-Friese Flora in Bovenkarspel (1999) zijn er strenge regels gekomen voor waterinstallaties. Vooral voor gebouwen met zogenoemde prioritaire groepen is de wetgeving streng. (o.a. Drinkwaterbesluit hoofdstuk 4) Denk aan zorginstellingen, ziekenhuizen, hotels, campings, jachthavens en gevangenissen. Bovenal ook gebouwen waar betalende bezoekers komen.

Legionellapreventie en behandeling bij AAWATER

Bij AAWATER heeft u te maken met Legionella deskundigen die up-to-date kennis hebben van de huidige wet- en regelgeving. U heeft bij ons direct contact met onze adviseurs met minimaal 10 jaar ervaring en kennis in legionellapreventie. 

Daarom steken wij zelf de handen uit de mouwen. Om installaties aan te passen, te reinigen, desinfecteren, monsters te nemen of om temperaturen te meten. Tijdens keerklepcontroles voeren wij bijvoorbeeld ook direct op uw locatie de andere werkzaamheden uit. Waardoor u er zo min mogelijk hinder van heeft. 

Kortom, er is veel te doen rondom Legionella. Wij helpen u daar graag bij. Ons uitgangspunt is een praktijkgerichte oplossing. Wij produceren geen standaard, vuistdikke rapporten, die bovendien nutteloos in een la blijven liggen. U krijgt van ons een praktisch handboek die specifiek is voor uw situatie. Met de bedoeling dat Legionellapreventie eenvoudig en overzichtelijk blijft. Wij zijn BRL-6010 gecertificeerd.

Wilt u meer weten wat wij aan Legionellapreventie voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op

Branches

Bed en Breakfast

Legionellabeheer Bed en breakfast - AAWATER

U heeft een Bed and Breakfast, met andere woorden, u heeft een bedrijfsmatig nachtverblijf voor meer dan vijf personen in de woning waar u woont. Uw waterinstallatie moet dan volgens de...

Lees meer

Hotel en wellness

Legionellabeheer Hotel en Wellness - AAWATER

In grote lijnen moet u zich als hotel of wellness resort aan drie onderdelen voor legionellapreventie houden, wij vertellen u hier meer;

Lees meer

Campings en jachthavens

Legionellapreventie campings en jachthavens - AAWATER

AAWATER helpt campings en jachthavens in Noord-Nederland. We hebben veel kennis en ervaring met seizoenbedrijven en de specifieke problemen die hierbij kunnen ontstaan met betrekking tot...

Lees meer

Sport en Recreatie

Legionellapreventie keerklepcontrole - AAWATER

Sport en recreatie accommodaties hebben eigenschappen die groei van Legionellabacteriën veroorzaken. AAWATER helpt dit te voorkomen.

Lees meer

Gemeenten en Overheid

Legionellabeheer bij gemeenten en overheid - AAWATER

Uw gemeente staat soms ongewild in de schijnwerpers als in een gemeentelijk gebouw Legionella wordt aangetroffen. Dit willen gemeenten en overheid graag voorkomen.

Lees meer

Zorginstellingen en Ziekenhuizen

Legionellabeheer Zorginstellingen en ziekenhuizen - AAWATER

Zorginstellingen en ziekenhuizen hebben een extra verantwoordelijkheid voor het leveren van schoon leidingwater. Waardoor Legionellabeheer heel belangrijk is.

Lees meer

Vastgoedbeheer

Legionellabeheer Vastgoedbeheer - AAWATER

Wij ontzorgen bedrijven met vastgoedbeheer als taak op alle vlakken van het watermanagement. Wij leveren oplossingen waarbij u kunt vertrouwen dat opgestelde normen en regels aan de geldende,...

Lees meer

Industrie

Legionellabeheer Industrie - AAWATER

Proceswater, bedrijfswater of gebruikswater. Hoe u het ook noemt of waar u ook mee werkt, het productieproces mag niet stil liggen in de industrie. Wij zorgen voor een continue stroom behandeld...

Lees meer

Installatiebedrijven

Installatiebedrijven - AAWATER is de adviseur voor de installateur

Installatiebedrijven hebben verstand van leidingen, wij van het water dat er doorheen stroomt. Heeft u als installateur een vraag over water? Wij hebben het antwoord.

Lees meer