Legionellapreventie en behandeling

Legionellapreventie en behandeling is belangrijk voor uw organisatie. Drinkwaterinstallaties dienen aan diverse voorwaarden te voldoen, zoals de NEN1006. Zo zijn er een tal van eisen opgesteld voor veilig en gezond leidingwater. Daarnaast zijn er meer wet- en regelgeving waar een waterinstallatie aan moet voldoen ter bestrijding van legionella.

Legionellapreventie in uw gebouw

Afhankelijk van het water en type gebouw zijn de volgende wet- en regelgeving van toepassing. Ten eerste het Drinkwaterbesluit (hoofdstuk 4 gaat over legionellapreventie) en Drinkwaterwet (artikel 21,lid 1 over de zorgplicht). Ten tweede de Arbowet (artikel 5 gaat over de verantwoordelijkheid van een werkgever) en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

Kortom het komt er op neer dat u als eigenaar of beheerder van een waterinstallatie een Risico-Inventarisatie (RI) tegen legionella-besmettingen moet opstellen. In deze RI inventariseert een deskundige alle locaties in het leidingwerk. Met de bedoeling om te inventariseren waar kans bestaat op groei van de Legionellabacterie. 

Achtergrondinformatie voor eigenaren en beheerders

Na de uitbraak van een legionella-besmetting tijdens de West-Friese Flora in Bovenkarspel (1999) zijn er strenge regels gekomen voor waterinstallaties. Vooral voor gebouwen met zogenoemde prioritaire groepen is de wetgeving streng. (o.a. Drinkwaterbesluit hoofdstuk 4) Denk aan zorginstellingen, ziekenhuizen, hotels, campings, jachthavens en gevangenissen. Bovenal ook gebouwen waar betalende bezoekers komen. 

Legionellapreventie en behandeling bij AAWATER

Bij AAWATER heeft u te maken met Legionella deskundigen die up-to-date kennis hebben van de huidige wet- en regelgeving. U heeft bij ons direct contact met onze adviseurs met minimaal 10 jaar ervaring en kennis in legionellapreventie. 

Daarom steken wij zelf de handen uit de mouwen. Om installaties aan te passen, te reinigen, desinfecteren, monsters te nemen of om temperaturen te meten. Tijdens keerklepcontroles voeren wij bijvoorbeeld ook direct op uw locatie de andere werkzaamheden uit. Waardoor u er zo min mogelijk hinder van heeft. 

Kortom, er is veel te doen rondom Legionella. Wij helpen u daar graag bij. Ons uitgangspunt is een praktijkgerichte oplossing. Wij produceren geen standaard, vuistdikke rapporten, die bovendien nutteloos in een la blijven liggen. U krijgt van ons een praktisch handboek die specifiek is voor uw situatie. Met de bedoeling dat Legionellapreventie eenvoudig en overzichtelijk blijft. Wij zijn BRL-6010 gecertificeerd.

Wilt u meer weten wat wij aan Legionellapreventie voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Branches

Hotel en Wellness

We houden het kort. Want wij weten dat wie in de vrijetijdsbranche werkt het druk heeft. De gasten hebben uw aandacht nodig en niet de onzichtbare leidingen die door uw gebouw kronkelen. Toch hebben...

Lees meer

Zorginstellingen en Ziekenhuizen

Zorginstellingen en ziekenhuizen hebben een extra verantwoordelijk voor het leveren van schoon leidingwater. Er verblijven hier vaak mensen met een (tijdelijke) verminderde weerstand, bijvoorbeeld...

Lees meer

Vastgoedbeheer

Wij leveren oplossingen waarbij u, vanuit onze compliance functie, kunt vertrouwen dat alles aan de geldende, wettelijke eisen voldoet. Wij ontzorgen vastgoedbeheerders op alle vlakken van het...

Lees meer

Industrie

De productie gaat door Proceswater, bedrijfswater of gebruikswater. Hoe u het ook noemt of waar u ook mee werkt. Het productieproces mag niet stil liggen. Zeker niet omdat de toevoer van behandeld...

Lees meer

Installatiebedrijven

Installateurs hebben verstand van leidingen, wij van het water dat er doorheen stroomt. Heeft u als installateur een vraag over water? Wij hebben het antwoord. We zijn een praktijkgericht en...

Lees meer