Veilig water voor hotel en wellness

We houden het kort. Want wij weten dat wie in de vrijetijdsbranche werkt het druk heeft. De gasten hebben uw aandacht nodig en niet de onzichtbare leidingen die door uw gebouw kronkelen. Toch hebben die leidingen, kranen en aansluitpunten wel met allerlei wetten en regels te maken. Want op plekken waar (betalende) bezoekers komen, heeft de aanbieder van hotel of recreatiebedrijf een zware verantwoordelijkheid. U valt wettelijk namelijk onder de zogenoemde prioritaire groep.

Maar genoeg details. Wij helpen u om aan de wettelijke verplichting voor legionellapreventie te voldoen. Praktijkgericht. Dat betekent praktische mappen en een eenvoudig beheersplan waardoor u aan de wettelijke eisen voldoet. De jaarlijkse keerklepcontrole is ook altijd weer een heel gedoe. Niet als wij dit voor u doen. U heeft er geen omkijken meer na.

In grote lijnen moet het hotel en wellness zich aan drie onderdelen voor legionellapreventie houden:

1- Risico-analyse

Dit is een controle vooraf. Waarbij gekeken wordt naar de complete (waterleiding) installatie. We kijken naar de tekeningen maar ook hoe leidingen daadwerkelijk door een gebouw lopen. Aan de hand van deze inventarisatie krijgen we een goed inzicht in eventuele risicovolle punten in de installatie. 

2 – Beheersplan

In dit plan staan de maatregelen die genomen moeten worden om risico’s op legionella te voorkomen. Waar moeten temperatuurmetingen plaatsvinden en welke beveiliging hoort bij welk tappunt? Dat zijn enkele belangrijke punten die in het beheersplan staan. 

3 – Controle 

Periodiek moeten er watermonster genomen worden. In het beheersplan zijn plaatsen aangewezen waar minstens één keer per jaar een monster van het water genomen moet worden. Net zoals dat er eens per jaar alle keerkleppen gecontroleerd dienen te worden. Keerkleppen zijn terugstroombeveiligingen in het waterleidingnetwerk die voorkomen dat water terugstroomt in de aanvoerende waterleidingen.

Voor welk soort verblijfsruimtes hebben we het eigenlijk? Het gaat om: 

  • Hotels (en pensions e.d.) 
  • Groepsaccommodaties 
  • Jachthavens 
  • Campings 
  • Truckstops (met voorzieningen zoals douches) 
  • Sauna’s 
  • Zwembaden 
  • Wellness-resorts

En, alhoewel niet echt accommodaties in de zin van ‘recreatiebedrijf’. Namelijk penitentiaire inrichtingen en asielzoekerscentra horen bij bovenstaande opsomming.