Veilig water voor hotel en wellness

We houden het kort, want wij weten dat wie in een hotel of wellness resort werkt, het druk heeft. De gasten hebben uw aandacht nodig en niet de onzichtbare leidingen die door uw gebouw kronkelen. Toch hebben die leidingen, kranen en aansluitpunten wel met allerlei wetten en regels te maken. Want op plekken waar (betalende) bezoekers komen, heeft de aanbieder van hotel en wellness bedrijven een zware verantwoordelijkheid. U valt wettelijk namelijk onder de zogenoemde prioritaire groep.

Over welke accommodaties ruimtes hebben we het eigenlijk? Het gaat om:

  • Hotels (en pensions en dergelijke)
  • Groepsaccommodaties
  • Bungalowparken
  • Zwembaden, en sauna’s en wellness-resorts met een zwemgelegenheid

Maar genoeg details. Wij helpen u om aan de wettelijke verplichting voor Legionellapreventie te voldoen. Praktijkgericht. Dat betekent praktische mappen en een eenvoudig beheersplan, waardoor u aan de wettelijke eisen voldoet. De jaarlijkse keerklepcontrole is ook altijd weer een heel gedoe. Niet als wij dit voor u doen. U heeft er geen omkijken meer naar.

Legionellapreventie bij een hotel of wellness resort

In grote lijnen moet u zich als hotel of wellness resort aan drie onderdelen voor legionellapreventie houden:

Risico-analyse

Dit is een controle vooraf,  waarbij gekeken wordt naar de complete leidingwaterinstallatie. We kijken ook naar de tekeningen en hoe leidingen daadwerkelijk door een gebouw lopen. Na  deze inventarisatie maken we voor u een overzicht van eventuele risicovolle punten in uw installatie.

BeheersplanHotel en Wellness - AAWATER

In dit plan staan de maatregelen die genomen moeten worden om risico’s op legionella te voorkomen. Welke kranen moet u elke week even doorspoelen? Waar moeten temperatuurmetingen plaatsvinden en welke keerklep hoort op welk tappunt? Dat zijn enkele belangrijke punten die in het beheersplan staan.

Controle

Periodiek moeten er watermonsters genomen worden. In het beheersplan zijn plaatsen aangewezen waar minstens één keer per jaar een monster van het water genomen moet worden. Ook moeten eens per jaar alle keerkleppen gecontroleerd worden. Keerkleppen zijn terugstroombeveiligingen in de waterinstallatie die voorkomen dat water terugstroomt in de aanvoerende waterleidingen.

Voor alle hierboven genoemde onderdelen maken wij een duidelijke werkmap voor u. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de uitvoering van het beheer bij te houden in een digitale omgeving. Wilt u hier meer over weten, klik dan HIER

Legionellapreventie Hotel en Wellness - AAWATERKan AAWATER u helpen bij uw Legionellapreventie? Of wilt u eerst een vrijblijvende kennismaken? Neem contact met ons op.

Contact