Privacy

Met de privacy verklaring die u hier leest geven wij u een overzicht van de persoonsgegevens van u die wij verzamelen en met welk doel wij dit doen.

Wij verzamelen de volgende privacy gegevens van u

AAWATER is leverancier van waterbehandelingsapparatuur, onderdelen en serviceartikelen hiervoor, en adviesbureau op het gebied van drinkwaterkwaliteit. Bij het aanbieden, installeren,  nazorgen en uitvoeren van deze werkzaamheden worden persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken deze persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, en gegevens van uw woning en verschillende installaties in de woning, omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten, facturatie en het nakomen van eventuele garantieverplichtingen.

In de volgende tabel vindt u een nader overzicht van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

categorie type gegeven bewaar­termijn verantwoor­delijke reden voor verwerking
algemeen Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer contactpersoon onbeperkt AAWATER Uitvoering van een overeenkomst
Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer beheerder van de plaats van installatie of levering onbeperkt AAWATER Uitvoering van een overeenkomst
Naam, adres, woonplaats voor facturatie onbeperkt AAWATER Uitvoering van een overeenkomst
installatie­technisch Plaats en dimensionering watermeter, ruimte-indeling pand, ligging en grootte relevante watertappunten, ligging riolerings- en elektrische installatie onbeperkt AAWATER Uitvoering van een overeenkomst
Gebruik tappunten, zoals douches onbeperkt AAWATER Uitvoering van een overeenkomst
Aangeboden of geleverde apparatuur, aansluitwijze, serienummers onbeperkt AAWATER Uitvoering van een overeenkomst

Hoe worden persoonsgegevens gebruikt?

AAWATER gebruikt de persoonsgegevens voor de technische en administratieve invulling van de aanbieding of de levering van de apparatuur: hiervoor hebben we bijvoorbeeld uw adres, de plaats van opstelling, de grootte van de waterinstallatie en de mogelijkheden voor het opstellen van de apparatuur nodig.

Voor het uitvoeren van onderhoud, en het oplossen van storingen hebben we gegevens over de geplaatste apparatuur nodig.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven of het doen van extra aanbiedingen die direct te maken hebben met de geleverde producten.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Hoe worden persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden door ons in digitale vorm bewaard. Dit doen wij gedeeltelijk in ons administratiesysteem, en daarnaast bewaren we projectgebonden gegevens in een computersysteem hiervoor. Beide vormen van gegevensopslag zijn gebaseerd op ‘cloud-opslag’. Het is ons niet bekend op welke fysieke plaats deze gegevens worden bewaard.

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de leverancier van ons administratieve systeem.

De persoonsgegevens kunnen in principe door alle personeelsleden in onze organisatie worden ingezien.

U kunt, wanneer U dat wilt, uw persoonsgegevens inzien. Op uw verzoek zullen we ze wissen, wanneer dat niet wordt verboden door andere wettelijke eisen (bijvoorbeeld belastingwetgeving).

Wij gaan ervan uit hiermee aan de verplichtingen voortvloeiend uit de A.V.G. te voldoen om uw privacy te waarborgen.

Met vriendelijke groeten,

AAWATER vof.