Bed en Breakfast

U heeft een Bed and Breakfast, met andere woorden, u heeft een bedrijfsmatig nachtverblijf voor meer dan vijf personen in de woning waar u woont. Uw waterinstallatie moet dan volgens de installatieregels zijn aangelegd, net als alle andere waterleidinginstallaties. U bent volgens het Drinkwaterbesluit ook verplicht om Legionellapreventie uit te voeren. 

Legionella risico-analyse bij een Bed en Breakfast

Wat houdt dat laatste voor u in? U moet een Legionella risico-analyse uit laten voeren, en bijna altijd hoort hier ook een Legionella-beheersplan bij. Deze documenten maakt AAWATER graag voor u. Wij hebben het juiste certificaat (BRL-6010) om dat te kunnen doen.

Het beheersplanBed en breakfast -AAWATER

Is het uitvoeren van Legionellapreventie volgens het beheersplan ingewikkeld? Dat valt mee. Over het algemeen moet u met gezond verstand ongebruikte kranen kort doorspoelen en af en toe temperaturen meten en registreren. Op welke kranen dat moet gebeuren vindt u altijd makkelijk terug in ons plan. Wilt u deze acties liever bijgehouden hebben in een digitale omgeving, dan kan dat natuurlijk ook altijd.

Legionellamonsters

Naast het opstellen en opvolgen van bovenstaande documenten, moeten ook twee keer per jaar Legionellamonsters worden genomen. Deze monsters nemen wij graag bij u, en ook hiervoor zijn we op de juiste manier geaccrediteerd. Jammer genoeg wordt soms Legionella gevonden in een watermonster. Hoewel dat natuurlijk kosten met zich meebrengt, helpt AAWATER u vlot, met verstand van zaken en binnen de regels die ook hier voor zijn.

Keerkleppen

Tot slot moeten terugstroombeveiligingen (keerkleppen) ieder jaar worden gecontroleerd. Ook dit doen wij voor u. We kunnen zelfs de kapotte keerkleppen voor u repareren, of verkeerd geplaatste keerkleppen vervangen door andere.

Legionellapreventie Bed en Breakfast - AAWATER

AAWATER is gevestigd in Groningen en helpt veel bedrijven in Noord-Nederland bij hun Legionellabeheer. Heeft u vragen over goed Legionellabeheer voor uw Bed and Breakfast?

Neem contact met ons op!