Veilig water voor zorginstellingen en ziekenhuizen 

Zorginstellingen en ziekenhuizen hebben een extra verantwoordelijkheid voor het leveren van schoon leidingwater. Er verblijven hier vaak mensen met een (tijdelijke) verminderde weerstand, bijvoorbeeld ouderen. Een bevolkingsgroep die extra gevoelig is voor de gevolgen van een legionellabesmetting. Daarom hebben zorginstellingen en ziekenhuizen een zwaardere zorgplicht voor bijvoorbeeld legionellapreventie. Legionellabeheer zorginstellingen en ziekenhuizen - AAWATER

Kwetsbare groepen in zorg- en ziekenhuizen

Vanwege de kwetsbare groepen worden zorg- en ziekenhuizen ook prioritaire instellingen genoemd. Waterinstallaties binnen die instellingen moeten aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • opstellen risicoanalyse en beheersplan; 
  • zorgen dat het drinkwater aan de norm voldoet (<100 kve/liter); 
  • periodiek onderzoeken waterkwaliteit op vastgesteld aantal tappunten (nemen en analyseren van legionellamonsters overeenkomstig NEN-EN-ISO 11731); 
  • uitvoeren maatregelen en controles conform beheersplan; 
  • bijhouden logboek van uitgevoerde maatregelen, controles en onderzoeken; 
  • bij risico’s/norm-overschrijding de toezichthouder informeren en eventueel acties nemen; 
  • bij risico’s/norm-overschrijding eventueel verbruikers informeren en adviseren.

Wat te doen bij een besmetting in zorginstellingen en ziekenhuizen?

Monstername Legionella - AAWATERAls er een besmetting of risicovolle situatie is geconstateerd, moet er actie ondernomen worden. Een reiniging of het aanpassen van de installatie. Wij van AAWATER helpen u hierbij. Van advies tot installatiewerk. Van jaarlijkse controle tot het reinigen van een vastgestelde besmetting.

Zorg- en ziekenhuizen zijn verplicht om voor hun legionellapreventie een BRL-6010 gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Uiteraard zijn wij BRL-6010 gecertificeerd.

Advies nodig? Neem contact met ons op

 

Interessant om te weten waar AAWATER bij kan helpen:

Monstername en analyse

Monstername en analyse - AAWATER

Monstername en analyse ten behoeve van drink- en proceswatersystemen. Wij verzorgen voor Legionella, kiemgetal en ook voor onthard water.

Lees meer

Onderzoek / probleemstelling

Onderzoek / probleemstelling waterbehandeling - AAWATER

Heeft u een probleem dat te maken heeft met uw waterinstallatie en komt u er niet uit? Neem de proef op de som en klop bij ons aan.

Lees meer

Calamiteiten begeleiding

Calamiteiten begeleiding bij Legionella - AAWATER

Een calamiteit zoals een forse Legionella besmetting geeft veel onrust voor eigenaren, beheerders en gebruikers van een drinkwaterinstallatie. Het is belangrijk om snel actie te ondernemen en de...

Lees meer