Monstername op legionella

Monstername op Legionella is een wettelijke verplichting voor prioritaire instellingen. Dit geldt in de eerste plaats voor hotels, pensions en bed- and breakfast. In de tweede plaats ook voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Als laatste ook voor zowel jachthavens, campings als zwembaden. Door middel van de monstername op Legionella weet u immers of de inspanningen van uw Legionellabeheer leiden tot de juiste resultaten.

Bovendien is het ook gebruikelijk om bij niet prioritaire locaties Legionellamonsters te nemen. Bijvoorbeeld bij gebouwen met kleedkamers. Met als bedoeling om te weten of het personeel veilig kan douchen op het werk. Al met al wil je als bedrijf een legionella besmetting voorkomen.

Monstername op legionella

AAWATER is gevestigd in de stad Groningen. Wij voeren deze Legionella monstername graag voor u uit. In een straal van 75 kilometer vanaf Groningen kunnen wij voor u de monstername uitvoeren. De analyse wordt uitgevoerd door een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium.

De in Nederland vastgestelde norm voor legionellabacteriën in water is <100 kve/liter. Bij een overschrijding van deze norm informeren wij u zo snel mogelijk over de risico’s en de te nemen acties. Met als bedoeling om de besmetting zo spoedig te verhelpen. Bovendien zal er aansluitend opnieuw een monstername genomen worden. Dit om te weten of de Legionella besmetting is verholpen.

Bij een overschrijding van 1000 kve/liter in een prioritaire instelling moet de besmetting gemeld worden aan de inspectie leefomgeving en transport (IL&T). Voor u misschien geen dagelijkse kost, als u het wilt kunnen wij u daarmee helpen.

Afspraken aantal legionellamonsters

Als klant bij AAWATER wordt vooraf met u afgesproken hoe vaak we monsters komen nemen en hoeveel monsters we per keer nemen.  

In de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater is voor prioritaire locaties vastgelegd hoeveel monsters per keer genomen moeten worden.  

Totaal aantal tappunten  Bijbehorend aantal legionellamonsters 
Tot en met 50  2 
51-100  4 
101-200  6 
201-400  8 
401-800  10 
801-1600  12 
Meer dan 1600  14 

Monstername door AAWATER

Als klant krijgt u altijd vooraf een telefoontje van onze planning wanneer we langs willen komen voor de monstername. Samen met u stemmen we een datum en tijd af. We proberen zoveel als mogelijk altijd dezelfde collega te sturen voor de monstername. Een vast contactpersoon die u kent en bovendien de weg weet op uw locatie. Monstername Legionella - AAWATER

Indien er een besmetting gevonden is. Nemen wij altijd contact op om door te nemen wat de beste vervolgstappen zijn (dit telefoontje is geheel gratis trouwens). 

Brononderzoek

Als er bij monstername iets gevonden wordt is het van belang om de oorzaak te achterhalen. Dit kan door een brononderzoek te doen. Waarbij we gerichte monstername uitvoeren om de bron van de besmetting vast te stellen. Dit helpt in het oplossen van het probleem en het herstellen van een veilige waterinstallatie. Hier hebben we veel ervaring mee.

Kortom samen met u willen wij legionella voorkomen. Bij AAWATER heeft u te maken met deskundigen die up-to-date kennis hebben van de huidige wet- en regelgeving. U heeft bij ons direct contact met adviseurs met minimaal 10 jaar ervaring en kennis in Legionellapreventie.

Advies nodig? Neem contact met ons op

Digitaal Legionellabeheer

Digitaal Legionellabeheer AAWATER

Zoals het gezegde luidt voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor een besmetting met Legionella. Digitaal Legionellabeheer door middel van Legionelladossier helpt u hierbij heel goed. 

Lees meer

Risicoanalyse en beheersplan

Risicoanalyse en beheersplan Legionella AAWATER

Wilt u een drinkwaterinstallatie waar uw gasten of werknemers veilig gebruik van kunnen maken. Waar u de zekerheid heeft dat u aan de geldende wet- en regelgeving voldoet?

Lees meer

Legionella veilige douchekoppen

Legionella veilige douchekoppen AAWATER

Legionella veilige douchekoppen filteren het water. Een Legionellabesmetting betekent soms een ernstige verstoring in uw dagelijkse processen. Douches kunnen opeens niet meer gebruikt worden met alle...

Lees meer