Koelwaterbehandeling voor koeltorens

AAWATER kan u volledig ondersteunen op gebied van koelwaterbehandeling. Door middel van advies, onze diensten maar ook onze producten om koeltorens veilig en bedrijfszeker te laten functioneren.  Wij voeren niet alleen risico inventarisaties uit, stellen beheersplannen op, doen de wettelijk verplichte metingen maar kunnen ook de waterbehandeling uitvoeren.  

Verplichtingen

Vanwege gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld vanwege de legionellabacterie, is waterbehandeling bij koeltorens verplicht. Dat begint in de eerste plaats met een controle (risico-inventarisatie) en in de tweede plaats met het opstellen van een beheersplan. Deze verplichtingen staan vermeld in het arbobeleidsregel 4.87. Zie ook de ISSO handleiding 55.3 “Legionella-veilig beheer van klimaatinstallaties”. In deze ISSO publicatie staat dus de praktische uitwerking van de regelgeving. Toezicht op en naleving van de regels ligt daarom sinds enige tijd bij de gemeenten. Het verschilt dus per gemeente hoe men daarmee omgaat. 

Koelwaterbehandeling

Naast deze verplichting in het kader van legionella, is het ook verstandig om het water in een koeltoren te behandelen. Het verlengt namelijk de levensduur van de toren en de warmtewisselaar. Bovendien is het duurzamer omdat er efficiënter met water en chemicaliën wordt omgegaan. 

Bij het koelen met een koeltoren verdwijnt een deel van het water in de lucht. Zouten die in het water zitten blijven achter. Door deze zouten stijgt de geleidbaarheid. Dit proces wordt indikking genoemd. Wanneer de geleidbaarheid te ver oploopt zullen bepaalde zouten (o.a. kalk) neerslaan. Daardoor neemt de kans op legionella-vorming toe en tast het de efficiëntie van de koeltoren ernstig aan.

Waterbehandelingsdriehoek

Onze koelwaterbehandeling richt zich op alle drie de onderdelen van de waterbehandelingsdriehoek. Namelijk;

 • Voorkomen van afzetting kan worden opgelost door:
 • water vooraf te ontkalken; 
 • het water niet te veel laten indikken door op het juiste moment te spuien; 
 • dosering stabilisatieproducten.

 

 • Voorkomen van biologische groei kan worden opgelost door:
 • stilstand te voorkomen; 
 • koeltoren schoon te houden; 
 • biocide en eventueel een biodispergant te doseren.

 

 • Voorkomen van corrosie door:
 • zoveel mogelijk corrosie-vast bouwen; 
 • dosering corrosie-beschermingsproducten.

 

Kortom kan AAWATER u helpen met uw koelwater? Bel 050-2031920 of….

Neem vrijblijvend contact met ons op

 

Legionellapreventie

Legionellapreventie-AAWATER Groningen

Legionellapreventie en behandeling is belangrijk voor uw organisatie. Drinkwaterinstallaties dienen aan diverse voorwaarden te voldoen, zoals de NEN1006.

Lees meer

Waterbehandeling

waterbehandeling - AAWATER

Het water dat in Nederland uit de kraan komt behoort kwalitatief tot de beste ter wereld. Maar dat wil niet zeggen dat dit water overal geschikt voor is.

Lees meer

Waterontharders

Watersontharders voor bedrijven - AAWATER

Waterontharders voor bedrijven zijn er voor vele toepassingen. Voor bedrijfskeukens, koeltorens, stoomketels, luchtbehandeling en collectief ontharden. We bekijken graag met u naar de mogelijkheden.

Lees meer