Waterbehandeling voor koeltorens

AAWATER kan u volledig ondersteunen met advies, diensten en producten om koeltorens veilig en bedrijfszeker te laten functioneren.  

Wij voeren risico inventarisaties uit, stellen beheersplannen op, doen de wettelijk verplichte metingen maar kunnen ook de waterbehandeling uitvoeren.  

Verplichtingen

Vanwege gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld vanwege de legionellabacterie, is waterbehandeling bij koeltorens verplicht. Dat begint met een controle (risico-inventarisatie) en vervolgens met het opstellen van een beheersplan. Deze verplichtingen staan vermeld in het arbobeleidsregel 4.87. Zie ook de ISSO handleiding 55.3 “Legionella-veilig beheer van klimaatinstallaties”. In deze ISSO publicatie staat de praktische uitwerking van de regelgeving. Toezicht op en naleving van de regels ligt sinds enige tijd bij de gemeenten. Het verschilt per gemeente hoe men daarmee omgaat. 

Waterbehandeling

Naast deze verplichting in het kader van legionella, is het ook verstandig om het water in een koeltoren te behandelen. Het verlengt namelijk de levensduur van de toren en de warmtewisselaar. Ook is het duurzamer omdat er efficiënter met water en chemicaliën wordt omgegaan. 

Bij het koelen met een koeltoren verdwijnt een deel van het water in de lucht. Zouten die in het water zitten blijven achter. Door deze zouten stijgt de geleidbaarheid. Dit proces wordt indikking genoemd. Wanneer de geleidbaarheid te ver oploopt zullen bepaalde zouten (o.a. kalk) neerslaan. Hierdoor neemt de kans op legionella-vorming toe en het tast de efficiëntie van de koeltoren ernstig aan.

Onze koelwaterbehandeling richt zich op alle drie de onderdelen van de waterbehandelingsdriehoek. Namelijk;

 • Voorkomen van afzetting 

Dit kan opgelost worden door: 

 • water vooraf te ontkalken; 
 • het water niet te veel laten indikken door op het juiste moment te spuien; 
 • dosering stabilisatieproducten.

 

 • Voorkomen van biologische groei

Dit kan opgelost worden door: 

 • stilstand te voorkomen; 
 • koeltoren schoon te houden; 
 • biocide en eventueel een biodispergant te doseren.

 

 • Voorkomen van corrosie

Dit kan voorkomen worden door: 

 • zoveel mogelijk corrosie-vast bouwen; 
 • dosering corrosie-beschermingsproducten.