Prioritaire instellingen

Bij prioritaire instellingen loop je het grootste risico besmet te raken met Legionellabacteriën en daarmee de veteranenziekte op te lopen. Om Legionella tegen te gaan moeten eigenaren van prioritaire instellingen daarom ten opzichte van niet-prioritaire instellingen wettelijk extra maatregelen nemen. Prioritaire instellingen - AAWATER

Welke instellingen zijn prioritaire instellingen?

De volgende instellingen worden volgens de wet als prioritaire instellingen aangemerkt:

 • Ziekenhuizen, zorginstellingen of vergelijkbaar
 • Gebouwen met een logiesfunctie (hotels, pensions, groepsaccommodaties, B&B’s met meer dan 5 slaapplaatsen) 
 • Opvangcentra voor asielzoekers 
 • Gebouwen met een celfunctie (gevangenissen en huizen) 
 • Zwembaden 
 • Kampeerterreinen
 • Jachthavens 
 • Wegrestaurants, truckstops, benzinestations e.d. met douchefaciliteiten bestemd voor openbaar gebruik
 • Wettelijke verplichtingen

Prioritaire instellingen zijn wettelijk verplicht om:

 • Een legionella risicoanalyse te laten uitvoeren door een BRL 6010 gecertificeerd bureau. Deze analyse laat zien waar legionellabacteriën kunnen groeien in uw waterleiding; 
 • Op basis van de legionella risicoanalyse een legionella beheersplan te laten opstellen door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Hierin volgt welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan; 
 • Beheersmaatregelen te nemen om de groei van legionellabacteriën te beheersen. Bijvoorbeeld door regelmatig de leidingen door te spoelen; 
 • Jaarlijks alle keerkleppen laten controleren; 
 • Daarnaast in een logboek bij te houden welke maatregelen zijn genomen; 
 • Niet alleen minimaal 2 keer per jaar water monsters door een gecertificeerd bedrijf te laten controleren op de aanwezigheid van legionella; 
 • Maar ook extra maatregelen te nemen om het aantal legionellabacteriën terug te dringen als er 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) of meer worden gemeten; 
 • Bovendien bij een meting van 1.000 kve/l of meer legionellabacteriën in het water, dit te melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT); 
 • Indien er iets verandert aan de leidingwaterinstallatie, een nieuwe analyse te laten uitvoeren. Dit geldt ook als de risicoanalyse bij controle door het drinkwaterbedrijf niet aan de eisen voldoet. 
 • Als laatste wanneer de risicoanalyse voor 1 juli 2011 is uitgevoerd door een niet-erkend bedrijf en als blijkt bij controle door het drinkwaterbedrijf dat de risicoanalyse onvolledig of ondeugdelijk is. In dat geval dient u een nieuwe risicoanalyse te laten uitvoeren door een BRL 6010 erkend Legionella adviesbureau. 

Samenvattend is het verplicht om uw Legionella beheersplan op orde te hebben wanneer u een Prioritaire instelling heeft.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

 

Legionellapreventie

Legionellapreventie-AAWATER Groningen

Legionellapreventie en behandeling is belangrijk voor uw organisatie. Drinkwaterinstallaties dienen aan diverse voorwaarden te voldoen, zoals de NEN1006.

Lees meer

Digitaal Legionellabeheer

Digitaal Legionellabeheer AAWATER

Zoals het gezegde luidt voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor een besmetting met Legionella. Digitaal Legionellabeheer door middel van Legionelladossier helpt u hierbij heel goed. 

Lees meer

Monstername Legionella

Monstername Legionella - AAWATER

Monstername op Legionella is een wettelijke verplichting voor prioritaire instellingen. Door middel van de monstername op Legionella weet u immers of de inspanningen van uw Legionellabeheer leiden...

Lees meer

Risicoanalyse en beheersplan

Risicoanalyse en beheersplan Legionella AAWATER

Wilt u een drinkwaterinstallatie waar uw gasten of werknemers veilig gebruik van kunnen maken. Waar u de zekerheid heeft dat u aan de geldende wet- en regelgeving voldoet?

Lees meer

Spoelen en temperatuurmeten

Spoelen en Temperatuurmeten AAWATER

Houd Legionella op afstand door regelmatig spoelen en temperatuurmetingen uit te voeren. Voorkom groei van de bacterie door het koude water koud te houden en het warme water voldoende warm.

Lees meer

Keerklep reparaties en vervanging

Keerklep reparatie en vervanging AAWATER

Bij AAWATER kunt u terecht voor keerklep reparaties en vervanging. Constateren wij tijdens onze keerklepcontrole bij u defecten. Dan rapporteren en fotograferen we dit.

Lees meer