Risico analyse en beheersplan

Wilt u een drinkwaterinstallatie waar uw gasten of werknemers veilig gebruik van kunnen maken. Waar u de zekerheid heeft dat u aan de geldende wet- en regelgeving voldoet? AAWATER helpt u daarbij. Samen met u kunnen wij een risicoanalyse en beheersplan opstellen.

Risicoanalyse en beheersplan bij AAWATER

Volgens het drinkwaterbesluit gelden er een aantal verplichtingen. Zeker voor u als eigenaar of gebruiker van een zogenaamde prioritaire instelling. In de eerste plaats dient u een Legionella risicoanalyse uit te laten voeren. In de tweede plaats dient u een Legionella beheersplan te hebben. Daarnaast dienen deze documenten opgesteld te zijn door een adviesbureau dat BRL6010 gecertificeerd is. AAWATER is BRL6010 gecertificeerd onder nummer K2153656. Ook is een vakbekwaamheidscertificaat verplicht voor onze adviseurs/monteurs.

Risicoanalyse en beheersplan Legionella AAWATERIn de risicoanalyse en beheersplan staat de gehele waterinstallatie van uw locatie beschreven. Daarnaast wordt door ons aangegeven op welke punten er groei van Legionella kan ontstaan. Maar ook hoe deze groeibronnen weggenomen kunnen worden.

Onze adviezen zijn altijd klant specifiek. Wij willen immers ook dat de voor u beste oplossingen werken. Kortom samen zorgen we ervoor dat uw gasten of werknemers veilig gebruik kunnen maken van het water.

Legionella beheersplan

Om groei van Legionella te voorkomen moet elke drinkwaterinstallatie goed beheerd zijn. Evenals dat we goed omgaan met voedingsmiddelen. Maar ook geen etenswaren eten die over datum zijn. Zorgen we dus op dezelfde wijze ook goed voor ons drinkwater.

Dit gebeurt door middel van een aantal basis beheersmaatregelen, die ervoor zorgen dat drinkwater veilig en Legionellavrij blijft. Vandaar dat de eigenaar of gebruiker van de waterinstallatie een aantal maatregelen uitvoert. Daarnaast verzorgen wij of uw installateur de overige aantal maatregelingen.

Wij maken altijd een afspraak met u om de risicoanalyse en beheersplan te bespreken. Voor ons is Legionellapreventie dus dagelijks werk. We begrijpen heel goed dat dat voor u niet zo is. We vinden het daarom belangrijk om voldoende tekst en uitleg te geven. Met de bedoeling om een Legionellabesmetting bij u te voorkomen.

Onderdelen Legionella beheersplan

Hieronder staan de wettelijk voorgeschreven onderdelen van een Legionella beheersplan. Niet alleen staat omschreven welke beheersmaatregelen er op reguliere basis wekelijks of maandelijks belangrijk zijn. Echter ook welke halfjaarlijks en jaarlijks van belang zijn.

Tappunten die onderdeel zijn van de prioritaire installatie en die niet wekelijks in gebruik zijn, is van belang om wekelijks te spoelen. De uitvoering van de spoelacties houd men bij in een logboek.

Maandelijkse beheersmaatregelen

Op een aantal punten controleert men maandelijks de koud en/of warmwater temperatuur. Wanneer de gemeten temperatuur niet voldoet, (koud water warmer dan 25°C of warm water lager dan 60°C) Kan dit duiden op groeimogelijkheden van Legionella. Belangrijk is om hier direct actie op te ondernemen.

Halfjaarlijkse beheersmaatregelen

Monsters moeten in principe elk halfjaar genomen worden. Daarna geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. Het aantal monsters hangt af van het aantal tappunten op de locatie. In het beheersplan zijn de risicovolle punten beschreven die verplicht bemonsterd moeten worden.

Jaarlijkse beheersmaatregelen

Verder zijn er controles die elk jaar uitgevoerd moet worden op uw waterinstallatie:

  • keerklepcontroles;
  • spuien boilers/sediment verwijderen;
  • brandslanghaspel controle/verzegeling;
  • preventief onderhoud aan apparatuur die op een leidingnet aangesloten kan worden;
  • douchekoppen/perlators ontkalken.

Eigenaren van prioritaire locaties zijn verplicht deze beheersmaatregelen in een Legionella beheersplan bij te houden. Maar ook voor eigenaren en beheerders van niet prioritaire installaties kan een beheerplan voor de waterinstallatie wenselijk zijn, bijvoorbeeld om te voldoen aan de zorgplicht.

Wij kunnen u helpen met het opstellen van het beheersplan en het uitvoeren van alle taken.

Meer weten over een beheerplan voor uw waterinstallatie?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Legionellapreventie

Legionellapreventie-AAWATER Groningen

Legionellapreventie en behandeling is belangrijk voor uw organisatie. Drinkwaterinstallaties dienen aan diverse voorwaarden te voldoen, zoals de NEN1006.

Lees meer

Digitaal Legionellabeheer

Digitaal Legionellabeheer AAWATER

Zoals het gezegde luidt voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor een besmetting met Legionella. Digitaal Legionellabeheer door middel van Legionelladossier helpt u hierbij heel goed. 

Lees meer

Monstername Legionella

Monstername Legionella - AAWATER

Monstername op Legionella is een wettelijke verplichting voor prioritaire instellingen. Door middel van de monstername op Legionella weet u immers of de inspanningen van uw Legionellabeheer leiden...

Lees meer