Legionella-advisering en Legionellabeheer bij Sport en Recreatie

Als u eigenaar of beheerder bent van een sport en recreatie accommodatie, of dat nu een hockeykantine of voetbalstadion is, dan weet u dat het vervelend is om plotseling met Legionella geconfronteerd te worden. Jammer genoeg hebben sportaccommodaties een aantal eigenschappen die groei van Legionellabacteriën soms goed mogelijk maken, zoals:

  • In bepaalde periodes van het jaar (vakanties en winterstops) wordt de installatie weinig gebruikt
  • De installaties zijn soms ontworpen op gebruik door grote groepen mensen, waardoor bij normaal gebruik stroomsnelheden en verversing laag zijn

Zorgplicht

Legionellapreventie is voor de sportbranche over het algemeen echter niet verplicht. Er hoeven dus niet verplicht Legionella-mappen te worden bijgehouden zoals dat in een hotel of zorginstelling moet gebeuren. De eigenaar van de installatie heeft wel een zorgplicht voor het leveren van betrouwbaar leidingwater aan de gebruikers, en er is verder niet bepaald in regelgeving hoe deze zorgplicht moet worden ingevuld.

Controle bij Sport en Recreatie

Legionellapreventie Sport en Recreatie - AAWATERHoe helpen we u met het voldoen aan deze zorgplicht? Allereerst moet uw installatie aangelegd zijn, en onderhouden worden volgens de regels die daarvoor zijn. Of uw installatie op de juiste manier is aangelegd controleren we met een Legionella risico-analyse. Het juiste onderhoud, meestal controle van keerkleppen, en schoonmaken van boilers, voeren we voor u uit.

Besmetting

Ook nemen we Legionellamonsters van uw installatie. Mocht hierin Legionella zijn gevonden, dan helpen wij u daar graag vanaf. Direct na het bekend worden van de besmetting bepalen we met u of er snelle maatregelen nodig zijn. Zijn deze nodig, dan kunnen we bijvoorbeeld douchekoppen met filters plaatsen zodat er toch gedoucht kan worden. Daarnaast kunnen we kleinere of grotere delen van de waterinstallatie desinfecteren. Dit kan soms met de eigen warmwaterinstallatie van het pand, maar we hebben ook een eigen verplaatsbare warmwaterinstallatie waarmee we grotere delen van de installatie kunnen desinfecteren.

Wilt u meer weten wat wij aan Legionellapreventie voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.