Koud water koud en warm water warm

Legionella groeit bij een temperatuur tussen de 25°C en 50°C. Bij voorkeur in stilstaand water. Bij temperaturen tussen de 20°C en 25°C is er namelijk sprake van een risico. Zeker wanneer er langer dan een week stilstand of onvoldoende doorstroming is. Dus om Legionella geen kans te geven is het daarom belangrijk dat het warme water warm is en het koude water koud blijft. Kortom dat het water niet te lang stil staat. Door middel van wekelijks spoelen en temperatuurmeten helpt hierbij.

Spoelen en temperatuurmeten van weinig gebruikte tappunten 

Wanneer tappunten lang niet gebruikt zijn kan opwarming van koud water ontstaan. Maar ook wanneer de omgevingstemperatuur te hoog is.  Daarnaast wordt algemeen aangeraden om alle niet gebruikte tappunten minimaal wekelijks te spoelen.  

Tappunten die niet wekelijks in gebruik zijn nemen wij op in de spoellijst van het Legionellabeheersplan. Deze tappunten dienen wekelijks gespoeld te worden.  

Veel gestelde vraag aan ons. Hoelang moeten we spoelen? Het antwoord is: totdat de toevoerleiding ververst is. De beste manier om dit te meten is door de temperatuur van het spoelwater te meten. Als deze stabiel laag is. Ofwel net zo koud als het inkomende water bij de watermeter, is er voldoende lang gespoeld. Spoelen en Temperatuurmeten AAWATER

Temperatuurmetingen 

Bij een aantal punten in het leidingsysteem dienen wekelijks de koud- en warmwatertemperatuur te worden gemeten en geregistreerd. Dit om aan te tonen dat het koude water inderdaad koud is en het warme water warm genoeg is.  

In ons beheersplan staat de werkwijze uitgebreid beschreven. ter illustratie met duidelijke foto’s van de situatie. Bovendien hoe er gespoeld moet worden en de temperatuur gemeten.

Sowieso nemen wij deze werkzaamheden met u door als we het Legionella beheersplan opleveren en bespreken. Heeft u daarna nog vragen over het spoelen van tappunten of het meten van temperaturen? Bel ons. Daar zijn we voor! 

Heeft u een geschikte thermometer nodig voor de temperatuurmetingen? Kijk eens in onze webshop!