CV-waterbehandeling

Zijn er problemen in uw gesloten warmwatersysteem? Denk aan een cv-waterbehandeling.

Centrale verwarmingsinstallaties (cv-installaties) zijn complexe systemen met veel componenten en verschillende materialen: staal, koper, messing, aluminium, gietijzer en niet te vergeten allerlei kunststoffen en rubbers. De beheersing van de waterkwaliteit in de cv-installatie en het voorkomen van corrosie is van belang voor alle toegepaste componenten en materialen. 

Goed en schoon installatiewater zorgt ook voor een optimale warmteoverdracht op alle plaatsen in de installatie en draagt bij aan een goed rendement en beperking van energieverbruik. 

Voor grotere cv-systemen staan aanbevelingen en richtlijnen vermeld in de ISSO publicatie 13:  aanbevelingen ter voorkoming van corrosie en ketelsteenvorming in watervoerende systemen.  

Oorzaak

De huidige cv-ketels worden steeds compacter. Dit resulteert in warmtewisselaars met een grotere warmtestroom ten opzichte van een kleiner warmte-overdrachtsgebied. Hard water in een cv-installatie leidt tot kalkafzetting op hete plekken. Vooral op de warmtewisselaars van cv-ketels, ongeacht het materiaal waarvan deze zijn gemaakt. Ontkalken/ontharden van cv-water is in bepaalde gevallen noodzakelijk. De wijze en de mate van ontkalken is sterk van invloed op de corrosieve werking van het cv-water. Nagenoeg alle producten van cv-ketels hebben waterkwaliteitsvoorschriften in hun handleiding. Let goed op dat u hieraan voldoet, want de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit van het installatiewater ligt altijd bij de gebruiker c.q. beheerder van de installatie. 

Daarnaast kan tegenwoordig vaker met lagere temperaturen gestookt worden dan in het verleden. Bij lagere temperaturen lost meer zuurstof op in het installatiewater waardoor meer corrosie plaats kan vinden. CV-waterbehandeling - AAWATER

CV-waterbehandeling noodzakelijk?

Door een cv-waterbehandeling kan de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd worden waardoor corrosie, slibvorming en kalkafzetting tegen gegaan wordt. Deze waterbehandeling kan zowel in nieuwe als in bestaande installaties toegepast worden. Wilt u hier meer over weten? Kijk bij onze cv-behandelingsproducten in onze webshop of neem contact met ons op. 

Voor grotere systemen is regelmatige monstername en analyse aan te raden om de waterkwaliteit te monitoren.  

AAWATER helpt u bij een CV-waterbehandeling

Reinigen en beschermen, zelf doen of uitbesteden? Soms moeten bestaande installaties eerst grondig schoongemaakt worden om slib en kalk te verwijderen. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres, we leveren pompen en reinigingsmiddelen om elk cv-systeem weer schoon te krijgen. Is deze klus niet voor u weggelegd u deze klus niet zelf willen doen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben ervaren monteurs om dit voor u uit te voeren.     

Neem contact op voor advies