Beheer en onderhoud drinkwater installaties volgens waterwerkblad 1.4G

In de NEN 1006 staan in paragraaf 1.4 de grondslagen vermeld waaraan een drinkwaterinstallatie dient te voldoen. De installatie moet bij voortduring voldoen aan deze eisen. Daarom is beheer en onderhoud bij drinkwater installaties noodzakelijk.  

De belangrijkste doelstelling is dat de leidingwaterinstallatie functioneel en duurzaam is. Dat het water in de installatie aan de gestelde eisen voldoet. De kwaliteit van het water zal onder invloed van de tijd, contact met materialen en gebruiksomstandigheden altijd iets afnemen.  

Gerealiseerd moet worden dat binnen de levensduur van de installatie het kwaliteitsverlies van het leidingwater in de installatie en aan de tappunten zo beperkt mogelijk blijft en altijd aan de wettelijke eisen blijft voldoen.  

De praktische uitwerking van het beheer en onderhoud drinkwaterinstallaties staat omschreven in waterwerkblad 1.4G.

Wij stellen onderhoud en beheerplannen op voor vastgoedeigenaren. In overleg wordt vastgesteld welke onderhoudspartij welke actie uitvoert.  

Het beheerplan kan zowel digitaal als op papier opgeleverd worden.