Beheer en onderhoud drinkwater installaties volgens waterwerkblad 1.4G

In de NEN 1006 staan in paragraaf 1.4 de grondslagen vermeld waaraan een drinkwaterinstallatie dient te voldoen. De installatie moet bij voortduring voldoen aan deze eisen. Daarom is beheer en onderhoud bij drinkwater installaties noodzakelijk.

Beheer en onderhoud drinkwater installaties - AAWATERDe belangrijkste doelstelling is dat de leidingwaterinstallatie functioneel en duurzaam is. Dat het water in de installatie aan de gestelde eisen voldoet. De kwaliteit van het water zal onder invloed van de tijd, contact met materialen en gebruiksomstandigheden altijd iets afnemen.  

Gerealiseerd moet worden dat binnen de levensduur van de installatie het kwaliteitsverlies van het leidingwater in de installatie en aan de tappunten zo beperkt mogelijk blijft en altijd aan de wettelijke eisen blijft voldoen.  

De praktische uitwerking van het beheer en onderhoud drinkwaterinstallaties staat omschreven in waterwerkblad 1.4G.

Wij stellen onderhoud en beheerplannen op voor vastgoedeigenaren. In overleg wordt vastgesteld welke onderhoudspartij welke actie uitvoert.  

Het beheerplan kan zowel digitaal als op papier opgeleverd worden.  

Kunnen wij u helpen?

Wij voeren beheer en onderhoud drinkwater installaties uit voor diverse bedrijven in Noord-Nederland om te weten of men voldoet aan wet- en regelgeving. Daar waar een afwijking is geconstateerd geven wij een praktisch advies.  

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Contact

Drinkwater bemonstering

Drinkwater bemonstering - AAWATER

Drinkwater bemonstering laten uitvoeren door AAWATER? Lees hier meer of drinkwater bemonstering voor u verplicht is.

Lees meer

Risicoanalyse en beheersplan

Risicoanalyse en beheersplan Legionella AAWATER

Wilt u een drinkwaterinstallatie waar uw gasten of werknemers veilig gebruik van kunnen maken. Waar u de zekerheid heeft dat u aan de geldende wet- en regelgeving voldoet?

Lees meer

1.4G inspectie

1.4G Inspectie - AAWATER

Heeft u een vaste installateur die uw waterinstallatie onderhoudt? En vraagt u zich af of deze installateur het onderhoud volgens voorschrift uitvoert? Een 1.4G inspectie is wellicht iets voor u. 

Lees meer