Zwembadwater bemonstering

Alle zwembaden dienen het water in hun verschillende bassins maandelijks te laten controleren op een aantal parameters, zoals algemene bacteriegroei, zuurgraad en een troebelheid. Dit is verplicht vanuit de Wet Hygiene en Veiligheid van Bad- en Zwemgelegenheden, kortweg de WHVBZ. Deze WHVBZ wordt de komende tijd waarschijnlijk vervangen door de Omgevingswet, die waarschijnlijk meer eisen gaat stellen aan deze bemonstering.

Naast de maandelijkse zwembad bemonstering moet ook jaarlijks van het drinkwater, waarmee de zwembaden worden gevuld, worden bemonsterd en onderzocht.

Voorkom groei van bacteriën in zwemwater

Wat er in het kort gebeurt in een zwembad, is dat er vanuit de lucht of met de bezoekers mee, bacteriën in het water terecht komen. De temperatuur van het zwemwater is meestal aangenaam voor de zwemmer, maar ook voor de bacteriën. Hieruit volgt dat groei van bacteriën zo goed mogelijk moet worden voorkomen, of in ieder geval geremd. Om deze reden wordt een desinfectiemiddel toegevoegd, wat meestal chloorbleekloog – wat we kortweg ‘chloor’ noemen – is.

Dit ‘chloor’ doet zijn werk, echter alleen als de zuurgraad van het zwemwater in orde is. Als het ‘chloor’ zijn werk doet is de bacterie buiten werking, maar er blijft afval van het ‘chloor’ over. Dit afval mag uiteraard niet te veel in het zwemwater achterblijven. Het regelmatig toevoegen van vers water is één van de manieren om van de afvalstoffen af te komen.

Zwembad bemonstering bij AAWATER

Samengevat bestaat het beheersen van bacteriegroei in een zwembad uit een aantal ingewikkelde samenhangende processen, waarvan de goede werking moet worden gemonitord door regelmatige zwembadwater bemonstering.AAWATER - Zwembadwater

Zwemgelegenheden waar het zwemwater wordt verneveld, wat bijvoorbeeld kan in een borrelbank, whirlpool of spuitkikker in een kinderbad, moeten een Legionella risico-analyse en -beheersplan hebben. Deze risico-analyse verschillen van risico-analyses voor leidingwaterinstallaties. AAWATER heeft ruimte ervaring in het opstellen van zulke risicoanalyses, die in dit beheersplan wordt ook omschreven waar Legionellamonsters genomen moeten worden.

Wilt u advies over zwembadwater bemonstering opnemen in uw Legionella beheersplan, AAWATER helpt u hiermee.

Neem contact op met onze adviseur

Waarom kiezen voor AAWATER?

  • Een no-nonsense bedrijf dat klanten op een kraakheldere manier adviseert en met praktische oplossingen komt.
  • Geen verkopers of accountmanagers, alleen vakmensen die al meer dan 10 jaar ervaring in hun vakgebied hebben.
  • Laagdrempelig zonder overbodige overhead. Daarom hebben wij geen receptie: bel direct de adviseur.