Chloor testset voor chloormeting van water. Meetwaarde: 0.1 – 2.0 mg/l.

Productbeschrijving

Waarom een chloor testset? Chloor is een van de meest gebruikte desinfectiemiddelen voor de desinfectie van water. Het heeft het voordeel dat het goed inzetbaar is tegen de meeste ziekteverwekkende micro-organismen en goedkoop is.

De ideale waarden voor chloor liggen tussen de 1 ppm en de 3 ppm voor zwembadwater en tussen 3 ppm en 5 ppm voor spa waterbaden met een minimum van 2 ppm en een maximum van 10 ppm.

Waar komt chloor voor?

Chloor wordt op veel verschillende plaatsen op de wereld gevonden. Het is een zeer reactief element en wordt daarom altijd gevonden in verbinding met andere elementen. Meestal wordt chloor gevonden in combinatie met natrium (Na), in de vorm van keukenzout, natriumchloride (NaCl).

Het grootste gedeelte chloor komt in opgeloste vorm voor in zee en in zoutmeren. In de grond zitten grote voorraden chloor in de vorm van steenzout en haliet.

Chloor is een van de meest gebruikte desinfectiemiddelen voor de desinfectie van water. Het heeft het voordeel dat het goed inzetbaar is tegen de meeste ziekteverwekkende micro-organismen en goedkoop is.

Hoe wordt chloor getransporteerd?

Chloor is zeer reactief en corrosief. Bij het transport, opslag en het gebruik van chloor moeten daarom veiligheidsmaatregelen genomen worden.

55,66 Incl. BTW

46,00 Excl. BTW