Reserve Osmose

Wij leveren, installeren en onderhouden alle voorkomende waterbehandelingsapparatuur, waaronder ook Reverse Osmose. We leveren kwalitatief hoogwaardige apparatuur, waarbij per toepassing gekeken wordt welke specifieke randapparatuur benodigd is. Zo kunnen we kiezen of kwaliteitscontrole en uitlezing op afstand  van belang zijn en welk type drukopvoer het beste toegepast kan worden, middels een drukvat of met een voorraadvat en drukopvoerpomp.  

Wat is Reverse Osmose?

Reverse Osmose of omgekeerde osmose is een proces om opgeloste zouten (mineralen) uit water te halen.  

Deze mineralen kunnen verstorend werken voor bepaalde toepassingen, zoals bijvoorbeeld bij glasbewassing, luchtbevochtiging of het afspoelen van producten.  

Met behulp van een Reverse Osmose (RO) worden zouten uit het water gehaald en heeft u de beschikking over zuiver water.  

Toepassingsgebieden: 

  • Horeca; 
  • Industrie; 
  • Glasbewassing; 
  • Utiliteit; 
  • Ketelvoedingswater. 

Werking Reverse Osmose

Osmose vindt van nature plaats in bijvoorbeeld plantencellen. Als uit een plantencel water verdampt, neemt de concentratie aan zout toe waardoor als gevolg van osmose water van buiten door het membraan naar binnen wordt getrokken. Dit proces kan middels zeer fijne kunstmatige membranen worden omgekeerd. Men voert dan druk uit op mineraal houdend water waardoor juist water door het membraan uit de cel met het hogere zoutgehalte wordt gedrukt. Dit proces kost (mechanische) energie. 

Een pomp drukt de vloeistof door een membraan in de stromingsrichting omgekeerd van die bij osmose. Toepassingen zijn er voor bereiding van drinkwater, onder andere uit zeewater, aanmaak van ketelwater voor stoomketels en zuivering van sommige afvalwaters en mest. 

Door over een halfdoorlatend (semi-permeabel) membraan een drukverschil aan te brengen kan dit als een filter gaan werken: het oplosmiddel zal zich dan naar de kant bewegen waar de som van de externe druk en de osmotische druk het laagst is. Als de externe druk aan de kant van de geconcentreerde oplossing groot genoeg is, zal het zuivere oplosmiddel (zonder de opgeloste stoffen mee te nemen) naar de andere kant worden geperst. In simpele taal houdt dit in dat water heel hard dwars door een zeef met microscopische gaatjes wordt geduwd. 

Het verwijderingsrendement wordt niet alleen bepaald door de grootte van de te verwijderen stoffen, maar ook door de polariteit en de lading van de stoffen, het oplosmiddel en het membraan.