Filters

Filters voor filtratie. Filtratie is een eenvoudige en goedkope manier om vervuiling uit waterinstallaties te halen.  

Wij leveren diverse soorten filters: 

  • Touwfilters 
  • Slibstreamzakkenfilters 
  • Aktief kool filters 
  • UF filters  

Touwfilters

Touwfilters zijn kosten efficiënte filters die vaak ingezet worden als voorfilter voor een waterbehandelingstoestel. Hiermee wordt slib en sediment afgevangen zodat de achterliggende apparatuur niet vervuilt en de levensduur van de apparatuur verlengd wordt.  

Slibstreamzakkenfilters

Slibstreamzakkenfilters worden vaak toegepast in proceswater en cv-systemen. Deze filters zijn in verschillende poriegroottes leverbaar. Optioneel wordt een magneetinzet meegeleverd om magnetisch corrosieslib af te vangen. Slibstreamzakkenfilters worden in bypass geplaatst om gedurende langere tijd bijvoorbeeld corrosieslib af te vangen. Om dit proces te versnellen kunnen producten worden toegevoegd die het slib in oplossing brengen. Meer informatie hierover vindt u bij cv-water 

Aktief kool filters

Aktief kool filters absorberen vervuiling in het water. Dit kan bijvoorbeeld toegepast worden om afvalwater deels te zuiveren voordat het geloosd wordt.  

UF filters

UF filters zijn zeer fijnmazige filters waarmee onder meer bacterien uit water gezuiverd kunnen worden. Deze techniek wordt toegepast om Legionella tegen te gaan (als poortwachter of als point-of-use filter). Voor toepassing in drinkwaterinstallaties dient een UF filter te voldoen aan BRL K14010-1.  

Een selectie van onze filters vindt u terug in onze webshop. Vind u daar niet wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.